Aktuaalne Evolutsioon

Terviklik pilguheit kultuuri ja poliitikasse

Seisundi-astmed

Seisundi-astmed (state-stages) ehk vaatepunktid (vantage points) on seotud seisunditega, aga avalduvad järjekorras ja on meeleseisundite kunsti praktikate tulemus (meditatsioon, teadlikkus, intrapersonaalsed oskused, jooga, vipassana, tantra, zen, tao jt). Seisundi-astmed liiguvad mööda üldist jada: jäme, peen, põhjuslik, vaatleja ja mitte-duaalne (ühtne) vaatepunkt või identiteet (see on üks näide paljudest). Jämedas (gross) seisundi arenguastmes identifitseerib ehk samastab inimene ennast peamiselt oma mõtetega (ka keha ja emotsioonidega), peenes (subtle) oma laiema isiksusega või iseloomuga, põhjuslikus (causal) aeg-ruumiga ehk palja teadlikkusega ja vaatlejas (witness) oma individuaalse eraldiseisva teadlikkusega (ollakse teadlik ka teadlikkusest endast). Alles viimane mitte-duaalne (nondual) seisundi-aste tähistab täielikku vabadust ja täiust (freedom and fullness) — kõigest eelnevast vaba olemist ja samal ajal selle kõigega üks olemist — püsivat kirgastumise seisundit või olekut. Kuna relatiivne täius või küllus areneb (loomulik areng ja evolutsioon kõigis veerandites, vaata näiteks arenguastmed ja -jooned), siis on ka kirgastumine lõputu protsess ehk kujundlikult öeldes teelolek. Ei olda ainult kõigest radikaalselt vabad, vaid ollakse ka kõigega üks, mis seob kirgastumise kõige muuga (terve areneva reaalsusega).

Kui eelnev oli näide mitte-teistlikest (n-ö ateistlikest) seisundi-astmetest (esimese isiku perspektiivist lähtuvalt, Mina veerand), siis sarnane areng esineb ka teistlikes traditsioonides (teise isiku perspektiivist lähtuvalt, Meie veerand). Näiteks kristlik müstitsism, judaismi kabbala, islami sufism jt. Uuri ka lisaks vaimu või jumala 1-2-3 teooria ja praktika kohta.

Joonis. Seisundi-astmete holarhia (Destin DiPerna 2014)

Joonis. Seisundi-astmete holarhia ehk loomulik hierarhia, kus on välja toodud vabaduse ja segi aetud identiteedi astmed (Dustin DiPerna 2014).

 

Allikad: Integral Life Glossary, Dustin DiPerna “Streams of Wisdom: An Advanced Guide to Integral Spiritual Development”

 

Leave A Comment

Your email address will not be published.