Aktuaalne Evolutsioon

Terviklik pilguheit kultuuri ja poliitikasse

Uuri lisaks

“Kui olengi näinud teistest kaugemale, siis vaid seetõttu, et seisin hiiglaste õlgadel.” — Isaac Newton

 

Lihtsamad sissejuhatavad raamatud Ken Wilberi integraalsesse filosoofiasse:

 • Kõiksuse lühilugu (1996; eesti k. tõlge 2002),
 • One Taste: The Journals of Ken Wilber (1999)
 • The Integral Vision (2007)
 • The Integral Approach: A Short Introduction (2013)
 • Wicked & Wise: How to Solve the World’s Toughest Problems (2015)

 

Sissejuhatavad tekstid portaalis Integral Life:

 

Erinevad eluvaldkonnad, mis kasutavad integraalset filosoofiat:

Kunst, meel ja ilu

 

Kultuur, humanitaar ja moraal

 

Reaalteadus, keha ja tõde

 

Sotsiaalne, keskkond ja õigus

 

Ülevaade Ken Wilberi raamatutest ja integraalteooria arengust

Integraalselt evolutsioonilise teooria kohta saab kõige detailsemat ja uudsemat infot Ken Wilberi raamatutest. Viimase 40 aasta jooksul on Wilber avaldanud peadpööritava arvu raamatuid – ligi 30. Kuna ta on oma kirjutamiskarjääri jooksul läbinud palju erinevaid arenguastmeid ja inimteadvuse pioneerina järjepidevalt integraalset teooriat uuendanud, siis on tema peamised teosed jagatud viide erinevasse faasi:

 1. faas: 1972–79 (roheline, pluraalne)
  • 1977: Spectrum of Consciousness
  • 1979: No Boundary: Eastern and Western Approaches to Personal Growth
 2. faas: 1979–83 (roheline, pluraalne)
 3. faas: 1983–93 (sinine, holistiline)
 4. faas: 1993–2000 (türkiis, integraalne)
 5. faas: 2000–… (türkiis, integraalne)
  • 2002: Boomeritis: A Novel That Will Set You Free
  • 2006: Integral Spirituality: A Startling New Role for Religion in the Modern and Postmodern World
  • 2007: The Integral Vision: A Very Short Introduction to the Revolutionary Integral Approach to Life, God, the Universe, and Everything
  • 2008: Integral Life Practice: A 21st-Century Blueprint for Physical Health, Emotional Balance, Mental Clarity, and Spiritual Awakening
  • 2013: The Integral Approach: A Short Introduction
  • 2014: The Fourth Turning: Imagining the Evolution of an Integral Buddhism
  • 2015: Wicked & Wise: How to Solve the World’s Toughest Problems
  • 2016: Integral Meditation: Mindfulness as a Way to Grow Up, Wake Up, and Show Up in Your Life
  • 2017: Trump and a Post-Truth World: An Evolutionary Self-Correction
  • 2017: The Religion of Tomorrow: A Vision for the Future of the Great Traditions—More Inclusive, More Comprehensive, More Complete—with Integral Buddhism as an Example

Esimene faas on pluraalselt romantiline. Teadvuse spektri moodustavad alateadvus, teadvus ja üliteadvus (id, ego ja superego), kus kõrgemates astmetes nähakse tagasiminekut algsesse, kadunud potentsiaali. Wilber nimetab seda „taasleitud headuse“ mudeliks.

Teine faas on detailsemalt evolutsiooniline või arenguline, kus teadvuse spekter avaldub arenguastmete või etappidena. Lihtsustatult öeldes „headusesse kasvamise“ mudel. Seega esimene ja teine faas rõhutavad inimarengu etappide ehk astmete tähtsust ning individuaalse ja kollektiivse sisemaailma olulisust (vasakpoolsed veerandid).

Kolmas faas lisab arenguetappidele arengujooned – kognitiivne, moraalne, psühholoogiline, vaimne jt –, mis läbivad üldise teadvuse spektri teineteisest suhteliselt sõltumata. Toetub Gardneri multi-intelligentuse teooriale. Veel lisanduvad seisundid: ärkvel, unes, sügavas unes, muudetud teadvuse seisundis, meditatiivne jt.

Neljas faas lisab igale astmele, joonele ja seisundile veel nelja veerandi idee: subjektiivne (kavatsuslik), objektiivne (käitumuslik), intersubjektiivne (kultuurne) ja interobjektiivne (sotsiaalne) mõõde. Samuti lisanduvad tüübid: mees-naine, Myers-Briggs, Enneagramm jt. Tulemuseks on terviklik ehk integraalne filosoofia – tuntud ka integraalse operatsioonisüsteemi (IOS) nime all – kuhu kuuluvad viis elementi või raamistikku: veerandid, astmed, jooned, seisundid ja tüübid.

Viies ja kõige uuem faas, mis on hetkel veel arenguetapis, keskendub integraalsele post-metafüüsikale (IPM) ja integraal-metodoloogilisele pluralismile (IMP), mille eesmärgiks on luua integraal-teaduslik meetod ja rakendused. Näiteks Integral Life Practice (ILP) ehk ’integraalne elupraktika’ või Sean Esbjörn-Hargens’i ja Michael E. Zimmerman’i 2008 aasta raamat Integral Ecology on head näited rakendustest. Integraalse filosoofia tööriistade hulka lisanduvad näiteks:

 • Wilber-Combs võrestik – selgitab kuidas on omavahel seotud teadvuse astmed ja seisundid;
 • Integraalne matemaatika – tehted perspektiividega, mis asuvad iga veerandi sees ja väljas;
 • Metodoloogilised tsoonid – kaheksa peamist viisi, kuidas koguda informatsiooni kasutades selleks ’hea teaduse’ kolme etappi (katse, andmed, kinnitus): fenomenoloogia, strukturalism, hermeneutika, kultuuriantropoloogia, autopoees, empirism, sotsiaal-autopoees ja süsteemiteooria.

Viienda faasi kohta leiab hetkel kõige detailsemat infot peagi ilmuva raamatu Sex, Karma, Creativity (järg 1995 aasta Sex, Ecology, Spirituality: The Spirit of Evolution) väljavõtetest A-D ja G ja 2006 aasta raamatust Integral Spirituality.