Aktuaalne Evolutsioon

Terviklik pilguheit kultuuri ja poliitikasse

Polaarsuse praktika: koroona

Tekkis idee teha Aktuaalse Evolutsiooni lehele eraldi alajaotus praktikate tarvis, kuhu postitan konkreetseid, lihtsaid ja samas keerulisi harjutusi, mis on mind inspireerinud ja evolutsiooniteel aidanud. Esimene sissekanne on polaarsuse praktikast. See on universaalne ja seda võib kasutada kõikvõimalike polaarsuste ja paradokside “lahendamisel” ehk integreerimisel, mis meid parajasti puudutab, meelitab, vaevab või häirib. Üheks arengu märgiks on see, kui palju paradokse või näilisi vastandeid me suudame endas hoida. Kuna üks kõige aktuaalsem teema on hetkel koroonakriis, siis võikski alustada sellest. Kõike, mida elu meile ette veeretab, saab kasutada õppimiseks.

See praktika koosneb kolmest osast: sissejuhatav teadlik hingamine, neli küsimust ja vastused ning lõpetuseks leitud polaarsuse hingamine. Veel on hea, kui leiad vaikse koha ning paberi ja kirjutusvahendi, mis aitab seda praktikat visualiseerida. Selguse mõttes ütlen veel, et see harjutus on meditatsiooni, psühholoogilise arengu ja varjutöö (ning ehk veel millegi) süntees (inglise k. waking up, growing up, cleaning up), kuigi rõhk on vast viimasel. Möödunud kuudel olen süvenenud polaarsuse teooriatesse ja rakendustesse ning selle põhjal tekkis loomulikult või iseenesest käesolev praktika. Integraalses maailmas on polaarsused hetkel kuum teema, millest on kirjutanud näiteks Steve McIntosh, John Kesler, Beena Sharma, Barry Johnson jt. Kuna ma ise alles õpin või n-ö arendan seda evolutsioonipraktikat, siis olen tänulik igasuguse tagasiside eest ja hoiatan, et kasutada omaenda vastutusel! Kui upgrade ehk areng juhtub, siis on juba liiga hilja oma eelmist versiooni tagasi saada.

Sissejuhatus: hingamine

Polaarsuse integreerimise praktikat on hea alustada lühikese lõdvestumisega või meditatsiooniga. Kui sul on endal mõni lemmikpraktika, siis võid seda teha. Kui ei, siis näiteks sule lihtsalt silmad ja hinga sügavalt kolm korda sisse ja välja. Tunne ennast mugavalt, vahet ei ole, kas istudes, seistes või lebades diivanil. Pane tähele, kuidas kõht liigub üles ja alla, kuidas õhk täidab kopsud ja seejärel liigub kopsudest välja. Samuti märkad, kuidas ninasõõrmetesse sisenev õhk tundub jahe ja väljuv soe. Kui hakkas meeldima, siis võid teha kolme sisse-väljahingamise asemel kümme.

Selline teadlik hingamine on juba iseenesest polaarsuse harjutus, kuna me oleme teadlikud sissehingamisest ja väljahingamisest. Kui me ei ole teadlikud, siis on üks alateadlik hingamine, mis võib olla näiteks liiga pinnapealne (see on üks võimalik “äärmus”). Teadlik hingamine justkui eraldab (diferentseerib) sisse-väljahingamise, mis lubab seejärel need kaks omavahel tervikuks siduda (integreerida). Alateadlikust “üks” olemisest (fusioonist), mis võis sisaldada häirivaid äärmusi (nt pinget, ärevust), saab teadlik terviklikkus või ühtsus. Sellega kaasneb tavaliselt kergendus ja rahulolutunne. Hingamise polaarsuse praktikast saab teha eraldi sissekande, aga nüüd tuleme tagasi koroona polaarsuse praktika juurde.

+Kõht välja
Jahe õhk
Kõht sisse
Soe õhk
SISSEHINGAMINEVÄLJAHINGAMINE
Pinge
Ärevus
Apaatsus
Laiskus
Hingamise polaarsus: väärtused (+) ja võimalikud äärmused (-)

Esimene küsimus: mis mind häirib?

Esiteks, mõtle korraks koroonateema peale ja pane tähele, kas sellega seoses häirib sind midagi. Piirangud, mask, protestid, vaktsiin, hirm haigeks jäämise ees, kellegi arvamus või hoiak koroona suhtes jne. Kõigele sellele mõeldes pane tähele oma keha ja tundeid. Kas kuskil tekkis või on juba pikemat aega selle teemaga seoses pinge, valu, ebameeldiv tunne? See võib olla väga õrn ja vaevu märgatav. See võib olla psühholoogiline, psühhosomaatiline või hingevalu. Näiteks ma ise märkasin ebaharilikult häirivat tunnet (ja ka mõtteid) seoses koroonaeitajate või -vastastega, kes arvavad, et kogu koroonateema ei ole päris ja on seotud suure vandenõuga. Seega jäta meelde või pane kirja see, mis just sind selle teemaga seoses häirib. Ja kui selle teemaga seoses midagi ei häiri, siis võid võtta mõne muu teema, mis nõuab tähelepanu.

Tavaliselt on see midagi, mida märkame just endast väljaspoolt ehk teistes. Polaarsuse praktikas viitab see meis endis (alateadlikult) olev häiriv või hirmutav “teine” või “see” vastaspoolusele, mida väldime (“allergia”). Ja tavaliselt on see seotud just selle “teise” pooluse äärmusliku versiooniga. Sarnaselt ülalpool esitatud hingamise polaarsuse kaardistamisele, võime seda teha ka siin. Kuna ma õpin kõige paremini visuaalselt, siis meeldib mulle kõiksugu jooniseid ja tabeleid joonistada, mis mul peas nagunii iseenesest tekivad. Teised meetodid, kuidas polaarsuse protsessi läbi teha, on näiteks dialoog (millel põhinevad psühhoanalüüsi praktikad) või ruumis liikumine (näiteks erinevatel toolidel istumine või maas astumine). Alloleval joonisel on näide “minu koroona” ja “teiste koroona” polaarsusest ning viimase äärmusest, mis mind häirib.

+???
.
???
.
MINA ja
KOROONA
TEINE/SEE ja
KOROONA
???
Eitamine ja vastasus
Vandenõud ja protestid
Koroona polaarsuse teise pooluse äärmus

Teine küsimus: millised on minu väärtused?

Kui eelnevalt vaadeldu on tabelis kirjas, siis võime edasi minna ja endalt küsida: “Milline on minu arusaam koroonast (või muust teemast, mille valisin)? Millised on minu väärtused või väärtushinnangud seoses koroonaga?” Pane tähele, mis pähe tuleb ja pane tabeli ülemisse vasakpoolsesse lahtrisse kirja. Minul tekkis näiteks seos ütlusega “parem karta, kui kahetseda” ja sõnaga “ettevaatlikkus”. Ilmselgelt tunduvad minu (primaarsete) väärtuste seisukohalt eitamine ja vastasus liigse hulljulgusena ja ekspertide usaldamatusena, mis ei ohusta neid inimesi endid vaid ka teisi. Ma pean ennast veel järelikult usaldavaks. Kõik, mis enda väärtustega ja “teiste” äärmustega veel seostub, võib kirja panna.

+Parem karta, kui kahetseda
Ettevaatlikkus
Usaldavus
???
MINA ja
KOROONA
TEINE/SEE ja
KOROONA
???Eitamine ja vastasus
Vandenõud ja protestid
Usaldamatus ja hulljulgus
Koroona polaarsuse minu väärtused

Kolmas küsimus: millised on minu äärmused?

Kolmandaks, küsime endalt nüüd väheke raskema küsimuse: “Miks mind “teiste” äärmus sedavõrd palju häirib? Miks see mulle niivõrd palju korda läheb? Kas see on seotud minu enda äärmusega? Millisega täpsemalt?” Vaata, mis pähe tuleb ja pane kirja. Kui “teiste” äärmus, mida me tavaliselt esimesena tunneme ja märkame (kust ka polaarsuse praktika algas), väljendub mingis “allergias”, siis meie äärmus väljendub meie enda poolt armastatava väärtuse “sõltuvuses”. Teisisõnu, peame oma väärtust ainuväärtuseks ja hoiame sellest ühepoolsest väärtusest kümne küünega kinni.

Enda äärmust on raskem näha ja tunnistada, kui “teiste” äärmusi. Sealt ka targad ütlused, et “Kes teisele ütleb või näpuga näitab, see ise on” või “Oma silmas palki ei näe, teise silmas pindu näeb.” Meil on kalduvus süüdistavale arvamusele, et meie oleme “pühakud” ja teised on “defektsed”. Või ka naiivsele arvamusele, et mina olen “ideaalne inimene” ja seepärast peaks ka teised seda olema ehk ma eeldan endalt ja teistelt võimatut. See praktika aitab neid illusioone purustada ja näha terviklikumat reaalsust. Eelnevat arvesse võttes taipasin, et tõesti, ma võin olla liiga usaldav, ettevaatlik ja kartlik. Kes kasutab mõnda iseloomu tüpoloogia süsteemi, siis seal kirjeldatu peaks minema kokku siin avastatuga. Näiteks minu enneatüübi Vaatleja peamine “pahe” ongi hirm.

+Parem karta, kui kahetseda
Ettevaatlikkus
Usaldavus
???
MINA ja
KOROONA
TEINE/SEE ja
KOROONA
Kartlik
Liiga ettevaatlik
Liialt usaldav ja naiivne
Eitamine ja vastasus
Vandenõud ja protestid
Usaldamatus ja hulljulgus
Koroona polaarsuse minu äärmused

Neljas küsimus: millised on minu teised väärtused?

Koroona polaarsuse praktika pusle viimane tükk esitab meile neljanda ja kõige raskema küsimuse: “Mis on see “teine” väärtus seoses koroonaga, mida olen vältinud või eitanud? Mis on mind teinud liiga ettevaatlikuks, kartlikuks ja usaldavaks (nende asemel pane enda äärmused)? Mida need “teised” näevad, mida mina ei näe (isegi, kui nad võivad olla mõnikord äärmuslikud)?” Võta aega, mõtiskle ja pane kirja. Aidata võib ka teadmine, et polaarsuse kaardil on diagonaalid alati (+/-) vastandid (nt usaldavus ja usaldamatus või julge ja kartlik), vertikaali negatiivne on positiivse äärmus (+usaldav ja -naiivne või +julge ja -hulljulge) ja horisontaalid on positiivsed (+/+) või negatiivsed (-/-) polaarsused (mida on keerulisem läbi näha ja mis ongi selle praktika eesmärk).

Kuna seda “teist” väärtuse poolust on kõige raskem näha ja endale siiralt tunnistada, siis võib selle nägemine aega võtta (päevi, nädalaid, kuid ja kauemgi veel). Aga seda suurem on avastus, heureka! või ahaa!, mis võib väljenduda kergenduses, pisarates, ebatavalises naerus või keha läbivas energialaengus, millest taastumine võib samuti võtta päevi, nädalaid ja kuid. Minu näite puhul sai selleks teiseks väärtuse epifaaniaks julgus ja tugevus ehk “julge pealehakkamine on pool võitu”. Tõesti, kui ma püüan ennast panna sellisesse “teise” väärtussüsteemi, mis eelistab karmust, teravust, kriitilist meelt ning vaatan “ennast” eemalt, siis mõistan, et võin näida kartlikuna, liiga ettevaatlikuna, naiivsena ja pehmena (ja ka kõike seda teatud juhtudel olla). Põnev on veel see, et minu enneatüübi (5) kasvu ehk integratsiooni suund viitabki tüübile (8), keda iseloomustab enesekindlus ja otsustavus.

+Parem karta, kui kahetseda
Ettevaatlikkus
Usaldavus
Julge pealehakkamine on pool võitu
Julgus, tugevus ja kriitiline meel
Enesekindlus ja otsustavus
MINA ja
KOROONA
TEINE/SEE ja
KOROONA
Liiga kartlik ja pehme
Liiga ettevaatlik
Liialt usaldav ja naiivne
Eitamine ja vastasus
Vandenõud ja protestid
Usaldamatus ja hulljulgus
Koroona polaarsuse teise väärtused

Vastused: terviklik mina

Selline polaarsuse praktika suur väärtuste ja äärmuste kaart teeb puust ning punaselt selgeks, et meie eelistatud primaarse väärtuse hea tervis (mõõdukus) sõltub selle väärtuse teisest poolusest ehk meie jaoks sekundaarsena näivast väärtusest. Need kaks on teineteisest sõltuvad, üks ei saa teiseta. Minu näite puhul sõltub koroona teemal ettevaatlik olemine paradoksaalselt julgusest seda ohtlikku haigust mitte liiga tõsiselt võtta — usaldada eksperte, aga samas hoida kriitilist meelt ja enda otsustuskindlust. Seda tehes väldin oma primaarse väärtuse äärmuslikku mõnusana tunduvat “sõltuvust” ja sekundaarsena näiva väärtuse äärmuslikku häirivana kogetavat “allergiat”. Samuti saab kristallselgeks fakt, et see “teine” väärtus (ja äärmus) on minus endas peidus või varjus olev väärtus (ja äärmus). Sedasi saab “teisest” samuti “mina” või nagu Freud saksa k. ütles: “Wo Es war, soll Ich werden (kus oli see, selleks saan mina)”. Näiteks minu enda kriitilisuse äärmus väljendus eitajate eitamises või koroonavastaste vastasuses. Üks negatiivne äärmus tekitab alati teist ja sarnaselt ühe positiivse väärtuse poolus toob esile teise pooluse positiivse väärtuse.

+Parem karta, kui kahetseda
Ettevaatlikkus
Usaldavus
Julge pealehakkamine on pool võitu
Julgus ja tugevus
Enesekindlus ja otsustavus
MINA’ ja
KOROONA
MINA” ja
KOROONA
Liiga kartlik ja pehme
Liiga ettevaatlik
Liiga usaldav ja pehme
Eitamine ja vastasus
Vandenõud ja protestid
Usaldamatus ja hulljulgus
Koroona polaarsuse tervikliku (primaarse ja sekundaarse) mina väärtused ja äärmused

Minu enda kogemusel toob juba ainuüksi sellise suure pildi nägemine kerguse ja selguse. Nagu polaarsuse juhtimise õpetaja Barry Johnson ütleb: “Nägemine on armastamine.” Tänu suuremale teadlikkusele olen suurem ja terviklikum kui algselt (alateadlikult) arvasin. Ma olen need mõlemad koroona poolused (arenev täius, saamine) ja paradoksaalselt ei ole kumbi neist, olen sellest polaarsusest vaba (vabastav tühjus, olemine). Minu loomulikud omadused, mida tunnen, on sügav heaolu, rahu ja elusus. Need ei sõltu kellestki teisest, isegi koroonast mitte.

Lõpetuseks: leitud polaarsuse hingamine

Selle praktika lõpetuseks võib eelnevalt leitud polaarsuse siduda hingamise praktikaga, mis toob selle meile lähemale, peast kehasse. Sule silmad, lõdvestu ja hinga jällegi 3, 10 või nii palju kordi, kui soovid. Sisse hingates tunneta ühe polaarsuse väärtusi ja välja hingatest teise väärtusi. Vaata ise, milline väärtus sulle loomulikult sisse- ja väljahingamisega seostub. Kui mõte või tunne läheb äärmuse või muu teema peale, siis lihtsalt märka seda ja tule vaikselt tagasi väärtuste hingamise juurde. Kui tunned, et piisab (nt 3-st või 10-st korrast), siis peale seda lihtsalt ole natuke aega, ilma igasuguse eesmärgita. Lase tähelepanul minna sinna, kuhu tahab minna või olla, nagu tahab olla ja lihtsalt mõnule transtsendentaalses täiuses ning tühjuses (kui see tekib). Minu näite puhul: hingan sisse ja tunnen end tugevana, hingan välja ja tunnen end pehmena, sisse julgena, välja usaldavana, sisse otsustavana, välja ettevaatlikuna, sisse vägevalt ja välja rahulikult… (lihtsalt olen).

+Pehme
Hooliv
Ettevaatlik
Rahulik
Tugev
Julge
Otsustav
Vägev
VÄLJAHINGAMINESISSEHINGAMINE

Märkan ja lasen minna
.

Märkan ja lasen minna
.
Leitud polaarsuse hingamine

Kui arvad, et see (koroona) polaarsuse praktika oli abiks ja tõi suuremat selgust või ka vastupidi (nt oli liiga segane), siis võid jätta kommentaari. Olen igal juhul tänulik! Või kui soovid abi enda täpsema polaarsuse leidmisel, siis anna samuti märku.


Photo: She Awakens by Gaia Orion, gaiaorion.com

Leave A Comment

Your email address will not be published.