Aktuaalne Evolutsioon

Terviklik pilguheit kultuuri ja poliitikasse

Wilber-Combs maatriks

Wilber-Combs maatriks või võrestik (lattice), mille peale tulid samal ajal (aga iseseisvalt) teadvuse teaduse pioneerid Ken Wilber ja Allan Combs, näitab, et inimene võib kogeda kõiki peamisi meeleseisundeid (näiteks ärkvel, uni, uneta uni või rõõm, kurbus, rahutus, rahu) ja seisundi-astmeid (näiteks jäme, peen, põhjuslik, vaatleja, mitte-duaalne) kõigilt teadvuse arenguastmetelt (näiteks Jean Gebseri maailmavaate arengujoone arhailiselt, maagiliselt, müütiliselt, ratsionaalselt, pluraalselt või integraalselt astmelt), aga tõlgendab neid seisundi kogemusi vastavalt arenguastmele. Tulemuseks on maatriks või võrestik, kus ühel teljel on objektiivse arengupsühholoogia meetodiga saadud arenguastmed (tsoon 2, väljaspoolt vaade teadvusele, mis paljastab tõlgenduse keerukuse) ja teisel teljel subjektiivse fenomenoloogilise introspektisooni teel vahetult kogetavad seisundid (tsoon 1, seespoolne teadvuse tunnetus). Lihtsamas keeles võib neid kahte olulist arengupotentsiaali nimetada Dustin DiPerna eeskujul üleskasvamiseks (growing up) ja ülesärkamiseks (waking up).

Joonis. Wilber-Combs maatriks. Verikaalsel teljel on teadvuse struktuuri arenguastmed (üleskasvamine) ja horisontaalsel teljel seisundid ehk täpsemalt seisundi-astmed (ülesärkamine).

Joonis. Wilber-Combs maatriks. Verikaalsel teljel on teadvuse struktuuri arenguastmed (üleskasvamine) ja horisontaalsel teljel seisundid ehk täpsemalt seisundi-astmed (ülesärkamine). Allikas: Integral Mentors.

Nii nagu on inimesel olemas arenguastme raskuskese (ego üleskasvamise teljel asuv “tegutsemise” piirkond), nii on ka olemas seisundi-astme raskuskese (egost ülesärkamise teljel asuv “tegutsemise” identiteet ehk peamiselt kasutatav egotu seisund). Neid kahte nimetatakse koos duaal-raskuskeskmeks (dual center of gravity). Lisaks veel märkusena, et üleskasvamine ja ülesärkamine põhinevad loomulikul hierarhial ehk holarhial, mis järgib ületamise ja kaasaarvamise (transcend and include) või eristumise ja taasühinemise printsiipi. Näiteks Ratsionaalne-Vaatleja duaal-raskuskese viitab sellele, et sisaldab endas üleskasvamise arhailist, maagilist, müütilist ja ratsionaalset egostruktuuri ning ülesärkamise jämedat, peent, põhjuslikku ja vaatleja identiteeti, aga ei sisalda veel ühest küljest pluraalset, integraalset ja super integraalset ning teisest küljest mitte-duaalset. Viimased on justkui üle pea ja nähtamatud, mispärast võivad esile kutsuda kuldse varju (märk võimalikust arengupotentsiaalist) või tekitada (nii teoorias, kui praktikas) segadust, arusaamatust ja vastumeelsust (klassikaline tume vari, mis väljendub projektisioonis või introjektsioonis).


Allikad:

1. Integral Life Glossary;

2. Ken Wilber, “Integral Spirituality” ja “Integral Meditation“;

3. Dustin DiPerna, “Streams of Wisdom”.

Leave A Comment

Your email address will not be published.