Aktuaalne Evolutsioon

Terviklik pilguheit kultuuri ja poliitikasse

Tüübid

Tüübid on horisontaalsed stiilid, mis on erinevates veerandites saadaval igale (vertikaalsele) arenguastmele. Tüüpide näited MINA veerandis on Myers-Briggsi ja Enneagrami psühholoogilised tüpoloogiad, mehelik ja naiselik; keha ja toitumise tüübid SEE veerandis; rahvuse ja maailmavaate tüübid MEIE veerandis; ning ökosüsteemide ja rassi tüübid NEED veerandis. Vaata veel teisi näiteid lisaks:

Joonis 1. Tüüpide näited neljas veerandis.

Joonis 1. Tüüpide näited neljas veerandis (saadaval kõigile arenguastmetele).

Kes on eestlane?

Tüüpidest teadlik olemine, eriti veel neljas veerandis, aitab kergemini mõista väga komplektseid nähtusi. Näiteks tänapäeval arutletakse palju eestlaseks olemise üle ja küsitakse: „Kes on see päris eestlane?“ või „Kes saab ennast eestlaseks pidada?“ Antakse palju must-valgeid vastuseid ehk vastuseid, mis langevad ainult ühte või paari eluveerandisse:

  • Eestlane on see, kes on eesti verd. Teisisõnu, kellel on kehas eesti geenid ja näeb välja nagu tüüpiline eestalne (SEE veerand).
  • Eestlane on see, kes elab Eesti Vabariigi territooriumil, omab Eesti passi, on eesti kodanik, on europiidset rassi, räägib eesti keelt, omab seost Eesti maa ja mullaga (NEED veerand).
  • Eestlane on see, kes ise tunneb, et ta on eestlane või eestimeelne (MINA veerand).
  • Eestlane on see, kes on eesti rahvusest, teab ja tunneb eesti kultuuri ja on osa sellest (MEIE veerand).

Integraalsest perspektiivist on loomulikult kõik definitsioonid õiged ja neid tuleb arvesse võtta. Seepärast võib eestlane olla nii geenidelt, passi, tunde, kui ka rahvuse järgi – kõik on mõjuvad põhjused ja üks ei välista teist. Inimene võib näiteks olla geenidelt eestlane, aga on sündinud ja kasvanud oma kodumaal Austraalias (vanavanemad pagesid sõja tõttu Eestist Austraaliasse), räägib emakeelena inglise keelt ja tunneb ennast peamiselt austraallasena. Või vastupidi, Aafrikast pageb keegi Eestisse ning asub siia elama, kuna talle antakse elamisluba. Tal ei ole eesti geene, ta ei tea palju eesti kultuurist ning tunneb ennast aafriklasena – aga on ikkagi eestlane! Nagu näeme, võib eestlaseks olla väga erinevatel põhjustel.

Tüüpidesse veel sügavamele minnes näeme, et inimene võib omada ka mitmeid geene (näiteks eesti, austraalia, aafrika), võib omada mitmeid passe ja elada mitmes riigis korraga, võib tunda ennast nii eestlase, austraallase kui aafriklasena ning rääkida mitmeid keeli ja tunda paljusid kultuure enda osana. Kuna tänapäeval on inimeste ränne, liikumine ja reisimine nii lihtne ja tavapärane, siis ongi välja arenemas globaalne ehk maailmatsentriline maailmatunnetus, kus inimese identiteet ehk eneseteadvus ületab – ning samal ajal liidab ja hõlmab – igasugused ühe rahvuse, geeni, tunde ja kodaniku piirid. Lihtsamalt öeldes, tuntakse ennast eurooplasena (kuhu kuuluvad kõik riigid ka eraldi!), maailmakodanikuna (kuhu kuuluvad kõik maailmajaod ja riigid ka eraldi!), planeet Maa elanikuna (kuhu kuuluvad kõik riigid, maailmajaod ja ökosüsteemi osad ka eraldi!) või isegi Kosmose elanikuna (kuhu kuuluvad kõik riigid, maailmajaod, ökosüsteemi ja universumi osad ka eraldi!).

Kust on pärit ebatraditsioonilised seksuaalsed suundumused?

Toon veel ühe aktuaalse näite, milleks on LGBT ehk lesbid, geid, biseksuaalid ja transseksuaalid. Mehe ja naise tüübid erinevates veerandites aitavad selgemalt mõista, miks leidub maailmas palju erinevat tüüpi seksuaalseid suundumusi, mis väljuvad traditsioonilisest mehe-naise raamistikust. Kui tavaliselt on mehe kehaga inimene (SEE veerand) oma iseloomult mehelik (MINA veerand), siis võib ka juhtuda, et mehe kehaga inimesel on hoopis naiselik meelelaad või -tüüp. Seepärast võib naiselikule mehele partneriks sobida ka mehelik mees (geid), kuna olemas on mehelik-naiselik meelelaadi polaarsus (vaatamata, et puudub mehe-naise kehatüübi polaarsus). Lisaks võib naiseliku meelelaadiga mehel olla ka veel tavapärasest naiselikum keha tüüp või käitumine. Erinevaid variatsioone võib olla palju, mis on väga kaugel traditsioonilisest must-valgest arusaamast. Lesbide, biseksuaalide ja transseksuaalide puhul kehtib sama loogika nagu geide puhul, kus keha- ja meeletüübid võivad inimestel olla nihkes või omada erinevaid varjundeid, mis loob võimalused ebatraditsioonilisteks suheteks. Lisaks toimub tänapäeval uute ja sallivamate peretraditsiooni tüüpide ning seaduste loomine, mis kuuluvad alumistesse veeranditesse (MEIE ja NEED).

Leave A Comment

Your email address will not be published.