Aktuaalne Evolutsioon

Terviklik pilguheit kultuuri ja poliitikasse

Tsoonid

Tsoonid tähistavad perspektiive, paradigmasid (teooriaid ning praktikaid) ja nähtusi, mis on seotud veerandite seespoolt ja väljaspoolt vaadetega. Kui veerandid jaotavad reaalsuse neljaks (individuaalse ja kollektiivse sisemine ning välimine: Mina, See, Meie, Need), siis tsoonid jagavad selle veel omakorda kaheksaks osaks:

1.tsoon: Mina veerand seespoolt — fenomenoloogia (metodoloogiad mõistmaks kogemuse pinnastruktuuri);

2.tsoon: Mina veerand väljaspoolt — strukturalism (metodoloogiad mõistmaks kogemuse süvastruktuuri);

3.tsoon: Meie veerand seespoolt — hermeneutika (metodoloogiad mõistmaks kultuuri pinnastruktuuri);

4. tsoon: Meie veerand väljaspoolt — etnometodoloogia (metodoloogiad mõistmaks kultuuri süvastruktuuri);

5. tsoon: See veerand seespoolt — kognitsiooniteadus (metodoloogiad mõistmaks käitumise pinnastruktuuri);

6. tsoon: See veerand väljaspoolt — empirism (metodoloogiad mõistmaks käitumise süvastruktuuri);

7. tsoon: Need veerand seespoolt — sotsiaalautopoees (metodoloogiad mõistmaks ühiskonna ja süsteemide pinnastruktuuri);

8. tsoon: Need veerand väljaspoolt — süsteemiteooria (metodoloogiad mõistmaks ühiskonna ja süsteemide süvastruktuuri).

Joonis. Kaheksa tsooni ja nende metodoloogiad.

Joonis. Kaheksa tsooni ja nende metodoloogiad.


Allikad:

1. Blaine A. Snow, Reflections on Integral Methodological Pluralism

2. Integral Mentors

3. Integral Glossary

4. Ken Wilber, The Kosmos Trilogy Vol. II Excerpts

Leave A Comment

Your email address will not be published.