Tsoonid

Tsoonid tähistavad perspektiive, paradigmasid (teooriaid ning praktikaid) ja nähtusi, mis on seotud veerandite seespoolt ja väljaspoolt vaadetega. Kui veerandid jaotavad reaalsuse neljaks (individuaalse ja kollektiivse sisemine ning välimine: Mina, See, Meie, Need), siis tsoonid jagavad selle veel omakorda

Continue reading…