Aktuaalne Evolutsioon

Terviklik pilguheit kultuuri ja poliitikasse

Arengujooned

Arengujooned on suhteliselt eraldi seisvad võimed või kompetentsid, mis läbivad arenguastmeid. Howard Gardneri multiintelligentsuse teooria on üks näide arengujoonte uuringust. Hetkel leidub tõendeid üle tosina erineva arengujoone kohta, mille hulgas on näiteks kognitiivne, moraalne, mina-identiteedi, esteetika, kinesteetika, keeleline, musikaalne ja matemaatiline. Integraalteoorias jagatakse arengujooned kolme erinevasse rühma:

  • kognitiivsed jooned — neid on uurinud näiteks Jean Piaget, Robert Kegan, Kurt Fischer jt;
  • minapildiga seotud jooned — näiteks moraal, mina-identiteet, vajadused jt;
  • võimed, oskused ja anded — näiteks musikaalne anne, kinesteetiline ehk kehaline võimekus, introspektsiooni ehk enesevaatluse oskus jt.

Üldine seaduspärasus: kognitiivne areng on vajalik, aga mitte piisav, minapildiga seotud arengujoontes ja näib olevat möödapääsmatu enamike oskuste arengus. Allolevalt jooniselt leiab näiteid arengujoontest ja nende astmetest.

Joonis. Näide "minuga" seotud arengujoontest ja nende astmetest.


Allikas: Integral glossary

Leave A Comment

Your email address will not be published.