Aktuaalne Evolutsioon

Terviklik pilguheit kultuuri ja poliitikasse

Arenguastmed

Astmed tähistavad arengu ehk evolutsiooni etappe, struktuure või laineid (igal terminil on oma varjund) ning võivad olla kõrgemad või madalamad. Iga aste omab reaalset struktuuri. Samas ei ole astmed jäigalt teineteisest eraldatud, vaid on pigem voolavad ja kattuvad lained (vt näiteks raskuskese).

Astmed esinevad igas veerandis. Individuaalse sisemaailma (Mina veerandi) evolutsiooni märkasid esimesena 18. sajandi lõpus ja 19. sajandi alguses saksa idealistid (Kant, Fichte, Schelling ja Hegel). Tänapäeval tegeleb selle eluveerandiga arengupsühholoogia. Charles Darwin tõi evolutsiooniidee 19. sajandi keskel individuaalsesse välismaailma (See veerandisse), mis kuulub nüüd evolutsioonibioloogia valdkonda. Umbes samal ajal tegi seda ka Karl Marx kollektiivse välismaailmaga (Need veerandiga), mis väljendus sotsiaalses evolutsioonis. Tänapäeval on selle eluveerandi arengut uurinud näiteks Frederic Laloux seoses organisatsioonidega, Said Elias Dawlabani majandusega ja Steve McIntosh poliitikaga. 20. sajandi keskel kirjeldas esimest korda kollektiivse sisemaailma (Meie veerandi) evolutsiooni Jean Gebser, kes andis kultuuri arenguastmetele järgnevad nimetused: arhailine, maagiline, müütiline, ratsionaalne ja integraalne. Tänapäeval tegeleb selle eluveerandiga näiteks spiraaldünaamika teooria rajaja Don Beck, kes jätkas professor Clare W. Gravesi alustatud uurimistööd.

Kuna igas eluveerandis leidub veel palju erinevaid arengujooni või intellekte (IQ – kognitiivne intellekt, EQ – emotsionaalne intellekt, SQ – spirituaalne intellekt jt), siis on võimalik vaadata eraldi kõigi nende astmeid. Põhjaliku ülevaate erinevatest arengujoontest (üle 100 erineva arenguteooria) ning nende astmetest annab näiteks Ken Wilberi raamat “Integraalne psühholoogia”.

Joonis. Astmed veerandite ja arengujoonte evolutsioonis.

Joonis. Astmed veerandite ja arengujoonte evolutsioonis.

 

Leave A Comment

Your email address will not be published.