Aktuaalne Evolutsioon

Terviklik pilguheit kultuuri ja poliitikasse

Mis on Aktuaalne Evolutsioon?

Tere tulemast Aktuaalse Evolutsiooni portaali esimesse postitusse. Minu nimi on Illimar Kaasiku ja ma asun hetkel Filipiinidel. Viimasel aastal olen ma koos oma elureisikaaslasega laia ilmamaa peal ringi uudistanud. Saanud isiklikult tuttavaks Sri Lanka, India ja Fidžiga ning külastanud vanu armastusi, mis ei roosteta: Indoneesiat ja Austraaliat.

Reisimise kirg ning huvi paremini tundma õppida teisi kultuure, kombed, inimesi ja ühiskondi, tekkis mul juba 6 aastat tagasi, mil läksin esimest korda pikemaks ajaks Austraaliasse reisima ja töötama — mida on vast teinud suur osa tänapäeva noortest. Teel tagasi Euroopasse külastasin veel ka Uus-Meremaad ja Kagu-Aasiat: Indoneesiat, Singapuri, Malaisiat ja Tai Kuningriiki. Elasin ka 2 aastat Euroopa südames Saksamaal, mis on nüüdseks südamlikult vastu võtnud pea miljon sõjapõgenikku.

Aktuaalse Evolutsiooni eesmärk

Sedaviisi maailmas ringi reisides — tunnetades ning kogedes ennast maailma lahutamatu osana — tekib paratamatult tunne, et ma olen maailmaga üks. Kõik naeru- ja nutusuud, head ja halvad sündmused, lähevad väga korda, puudutavad südant ja panevad selle kiiremini põksuma. Nagu öeldakse: armasta kuni tunned valu (love until it hurts). Samas ‘terviklik teadlikkus’ aitab kõike tasakaalus hoida: valu on suurem, aga teeb vähem tüli (hurts more, bothers less). Üha keerukamaks muutuvad globaalprobleemid ja ka regionaalsed sündmused nõuavad üha suuremat mõistmist ja tarkust ning samal ajal ka ennenägematut hoolt, armastust ja kannatlikkust. Just sellest lähtuvalt olen ma ka püüdnud viimastel aastatel leida filosoofiat, arusaama või maailmakäsitlust, kuhu mahuks võimalikult palju, mis oleks võimalikult suur ja terviklik. Tänapäeva traditsioonilised peavoolu maailmakäsitlused on tihti väga kitsad, poolikud, lõhestunud, puised ja tükeldatud; pole teada, kust nad on tulnud või kuhu on teel ning mis on nende tugevused ja puudused. Seepärast soovingi ma teiega jagada Aktuaalse Evolutsiooni lehel vaadet maailmale ja Eestile, mis aitaks seda tühimikku täita.

„Ükski sõjavägi ei saa idee vastu, mille aeg on kätte jõudnud.” — Victor Hugo

Aktuaalse Evolutsiooni esimeses postituses oleks vast kohane esmalt pisut selgitada, et millest see nimetus ja mispärast üldse selline uus leht vajalik on. Võiks arvata, et tänapäeva informatsiooniajastul valitseb infouputus, ja just nii see ongi. Seega, milleks luua veel ühte infoallikat? Erinevalt paljudest teistest lehtedest on käesoleva eesmärgiks pigem olemasoleva info analüüsimine, kaardistamine ja paremini mõistmine; ühenduste, sarnasuste ja mustrite märkamine.

Olles pisut ringi rännanud ja väikesest, aga armsast eesti keele ning meele kultuuriruumist kaugemale vaadanud, olen leidnud põnevalt uusi mõttesuundi ning –voolusid, mis loovad maailmas toimuvast palju suurema ja terviklikuma pildi kui traditsiooniliselt oleme seda harjunud nägema. Üks selline evolutsiooni laineharja ees olev filosoofia või maailmakäsitlus, mis on minu ja paljude teiste arvates tänasel päeval üks kõige edumeelsem ja n-ö viimasem sõna või versioon, on Ken Wilberi poolt loodud integraalteooria. Ken Wilber on Ameerika Ühendriikides elav-tegutsev filosoof ja mõtleja, keda on võrreldud isegi Aristotelese, Nietzsche, Alfred North Whiteheadi ja Albert Einsteiniga. Nii nagu Einstein oli esimene, kes oma relatiivsusteooriaga lihtsalt ja elegantselt kirjeldas füüsikalist aeg-ruumi Universumit või nagu Darwin märkas esimesena bioloogilist evolutsiooni, on seda nüüd teinud Ken Wilber nähtamatu teadvuse- ja kultuuriruumiga integraalteooria näol.

Integraalteooria on eriline selle poolest, et seletab lihtsalt ja elegantselt väga keerukaid nähtusi, millega inimkond on maadelnud pikki aastatuhandeid; ja maadleb siiamaani, kuna sellest teooriast ei olda veel teadlikud. Nii nagu Einstein kirjutas E=mC2, nii on teadvuse Einsteiniks tituleeritud Ken Wilber loonud süsteemi süsteemidest või teooria teooriatest, mida nimetatakse inglise keeles lühidalt AQAL (all quadrants, all levels) ehk ’kõik veerandid, kõik astmed’. Need kaks väga lihtsat, aga samas sügavat ja keerulist integraalteooria elementi või raamistikku toovad äärmiselt palju selgust ja läbipaistvust tänapäeva maailmas toimuvatele sündmustele (näiteks kultuuris, poliitikas, majanduses, ökoloogias, psühholoogias, vaimsuses, kunstis, teaduses jne). Ning just see ongi Aktuaalse Evolutsiooni üks eesmärk: vaadata esmakordselt eesti keeles aktuaalseid teemasi läbi integraalse ja evolutsioonilise vaatenurga. Evolutsioonilise, kuna see teooria liidab ehk integreerib endasse kõik teadaolevad arenguteooriad: nii meele, kultuuri, organismi, sotsiaalsüsteemide, tehnoloogia jt arenguteooriad.

Aktuaalse Evolutsiooni lehekülje eesmärk on vaadata esmakordselt eesti keeles aktuaalseid sündmusi läbi integraalse ja evolutsioonilise vaatenurga.

Kindlasti tekib ka küsimus, et milleks see leht, kuna internet ja poeletid on täis kõiksugu meediaväljaandeid, ajalehti, ajakirju, portaale jne. Miks mitte avaldada integraalseid ideid ja mõtteid juba olemasolevates meediaväljaannetes? Olles õppinud integraalteooriat viimased kaks ja pool aastat ning samal ajal ka sellest 360° vaatenurgast, või täpsemalt vaateväljast, kirjutanud — nii enda, sõprade, tuttavate lõbuks, kui ka erinevatele väljaannetele nagu Telegram, Müürileht, Eesti Päevaleht, Sensa — olen mõistnud, et kõige mõistlikum ja efektiivsem oleks luua eraldi portaal, kus oleksid integraalsed ideed kokku koondatud. Vastasel juhul on üks infonupp siin ja teine seal ning integraalsed ideed jäävad traditsiooniliste maailmakäsitluste varju. Selgituseks veel, et mida ma pean täpsemalt silmas traditsiooniliste meediaväljaannete all.

Traditsioonilised meediaväljaanded

Integraalteoorias, mis põhineb kõigil teistel olulisematel teooriatel, on väga selgelt ja lihtsalt välja joonistunud nii individuaalse kui ka kollektiivse maailmapildi areng (nii mina kui meie, nii meele kui kultuuri evolutsioon), mille võib lihtsustatult jagada järgmisteks etappideks: arhailine, maagiline, müütiline, ratsionaalne, pluraalne ja integraalne. Vaata ka lisatud joonist. Idee on selles, et kõik need arenguetapid on igaühes meist ja ka kultuuris olemas. Kui näiteks inimene või sarnaste vaadetega inimgrupp (moodustades kultuuriruumi) kasutab peamiselt ratsionaalset teaduslikku vaadet maailmale, kus asub arengu raskuskese (joonise peal 5 aste), siis see tähendab, et nad toetuvad eelnevatele arenguastmetele (astmed 1-4, mida võib nimetada eelratsionaalseteks) ja samal ajal omavad kõrgemaid arengupotentsiaale, millele neil puudub veel teadlik ligipääs (astmed 6-8, postratsionaalsed). Psühholoogias nimetatakse neid kolme jaotust alateadvuseks, teadvuseks ja üliteadvuseks (Freudi id, ego ja superego), mis kultuuris väljenduvad vastavalt Jungi kollektiivse alateadvusena, teadvusena ja üliteadvusena.

Veel on oluline märkida, et kõike, mis jääb ratsionaalse peavoolu teadvuse diskursusest ehk arutelu vaateväljast välja (nii ala- kui üliteadvus, nii preratsionaalne kui transratsionaalne), peetakse millekski madalamaks, lapsikuks ja naeruväärseks. Evolutsioonilisest vaatekohast on tegu pre/trans eksiarvamusega, kus aetakse eelnev teadvuse või kultuuri arenguaste segi järgmisega (näiteks maagiline ja müütiline holistilise ja integraalsega).

Kuna Eesti ühiskonna hetke arenguastme raskuskese ehk keskmine asub hinnanguliselt müütilise, ratsionaalse ja pluralisliku kandis (astmed 4-6), väljendab lõviosa meediaväljaandeid just neile arenguetappidele iseloomulikke ideid, mida ma nimetangi lihtsustatult traditsioonilisteks. Täpsemalt kuuluvad siia vastavalt:

  • (4. aste) konservatiivselt rahvuslik ja religioosne meedia (nt Meie Kirik, Eesti Kirik, Objektiiv, Kesknädal, Maaleht, Postimees, Pereraadio, Nõmme Raadio jt);
  • (5. aste) ratsionaalselt teaduslik peavoolu- või massimeedia (nt Eesti Päevaleht, Äripäev, Ekspress, Kuku Raadio);
  • (6. aste) multikultuurselt progressiivne alternatiivmeedia ja eliitmeedia või akadeemiline meedia (nt Telegram, Nihilist, Alkeemia, Müürileht, Bioneer, Grüüne, Poliitika Guru, Sirp, Vikerkaar, Akadeemia jt).

Selline loomulik hierarhiline jaotus, mida nimetatakse ka holarhiaks, ei ole integraalteoorias mõeldud selleks, et kedagi paremaks või halvemaks, vähem olulisemaks või enam olulisemaks tembeldada. Holarhia on lihtsalt üks karakteristik, mis on tänu paljudele teaduslikele uuringutele nähtavale ilmunud. Sellest teadlik olemine aitab paremini mõista, miks tänapäeva kultuuris on nii palju erinevaid ajavaimuruume või kultuuriruume, kust nad on tulnud ja mille poolest nad erinevad. Idee on selles, et kõik need traditsioonilised meediaväljaanded on olulised, kõik nad peidavad endas tükikest tõde, isegi kui nad näiliselt tihtipeale omavahel kemplevad ja on eriarvamusel. Viimane on tuntud ka kultuurisõdade nime all, mida sobiks nimetada samuti ajavaimusõdadeks. Miks eelnimetatud meediaväljaannete ajavaimu raskuskeskmed on just seal, kus nad on, ning mis on nende eelised ja puudused, sellest tuleb täpsemalt juttu tuleviku postitustes.

Aktuaalse Evolutsiooni lehel kasutan integraalset vaatekohta, mõistmaks aktuaalseid sündmusi, ning samal ajal kasutan aktuaalseid sündmusi, mõistmaks paremini integraalset filosoofiat.

Terviklikult terve ühiskonna suunas

Siit lehelt leiab näiteks lühikese arvamusloo “Armastuse evolutsioon päästab pagulastehirmust” Eesti Päevalehele, kus kasutasin integraalset filosoofiat selle päevakohase teema paremaks mõistmiseks. Samal ajal aitas see teema aga paremini mõista integraalteooriat. Lisaks leiab veel sellelt lehelt reisiblogi, kus kirjeldan läbi evolutsioonilise vaatevinkli (elu)reisil kogetut ja nähtut. Näiteks postitasin siia portaali ajakirjas Sensa avaldatud artikli “Meeleseisundite kunst”, kus kirjeldasin India reisil kogetut 10-päevast vaikuselaagrit. Integraalses filosoofias on meeleseisundid sama olulised kui meele arenguastmed.

Kui ühte neist kahest meele karakteristikust eirata, siis on tulemuseks näiteks piinatud geenius — kellel on kõrge kognitiivne, aga madal vaimne intellekt — või seksistlik, rassistlik ja homofoobne vaimne liider — kellel on kõrge vaimne, aga madal kognitiivne intellekt. Mõlemad variandid on kahjuks tänapäeval väga levinud, kuna traditsiooniline haridussüsteem toetab sellist poolikut haridust, kus keskendutakse ainult üleskasvamisele või ülesärkamisele. Esimesel juhul ollakse suured mõtlejad, aga ei osata mõtetest ja nendega seotud emotsioonidest puhata. Teisel juhul osatakse mõtteid ja emotsioone kontrollida ehk neist lahti lasta, aga puudub võime ratsionaalselt ning teaduslikult mõelda. Integraalne haridus lubab aga esimest korda ajaloos need kaks omavahel teadlikult kokku liita.

Nagu näha esitan ma Aktuaalse Evolutsiooni lehel tihti kriitikat, mis on suunatud traditsioonilisele maailmakäsitlusele. Samas soovin ma teha selget vahet ebatervel ja tervel ehk dekonstruktiivselt lõhkuval ja konstruktiivselt edasiviival kriitikal. Kui esimene soodustab paigalseisu või isegi regressiooni, siis teise eesmärgiks on arengut ja evolutsiooni toetada.

Oodatud on ka kõik kommentaarid, soovitused, ettepanekud ja küsimused. Viimased võib saata e-posti aadressile illimar(at)aktuaalneevolutsioon.ee, kirjutada eraldi postituste alla või saata helisõnumina läbi sinise hääletoru, mis asub paremal pool ekraani. Kui kiri või helisõnum võiks teistele Aktuaalse Evolutsiooni lugejatele ning kuulajatele huvi pakkuda, siis kasutan neid ka oma tuleviku postitustes.

Minu isiklik veendumus on, et integraalsed ideed aitavad maailmas toimuvat palju paremini mõista ja seepärast ka endaga kaasa tuua reaalseid ja käegakatsutavaid positiivseid muutusi. Nii nagu kauges minevikus kasvas maailma kontekstis arhailisest ja maagilisest ühiskonnast välja müütiline religioosne ühiskond (tuntud ka kui teljeajastu, 800-200 aastat e.Kr.), või nii nagu müütilisest religioonist kasvas omakorda välja ratsionaalne teadus (17.-18. saj. valgustusajastu, nt Prantsuse Revolutsioon), või nii nagu ratsionaalsest teadusest kasvas välja kõigi vähemuste suhtes ülitundlik multikultuurne pluralism (60-70-ndate sotsiaalsed liikumised, nt feminism, öko-liikumised), niisamuti on hetkel aset leidmas evolutsioon postmodernselt pluralismilt terviklikult integraalsele ühiskonnale.

Ühiskonnale, kus mõistetakse ja tunnetatakse, et meie juured on pärit müütilisest religioonist, mis on välja kasvanud maagilisest maausu mullast, ja et meie tüvi on ratsionaalselt teaduslik, mis kannab tugevaid multikultuurseid oksi täis imekauneid terviklikke evolutsiooniõisi.

Miks peaksime me olema ainult üks puu osa — poolik, lõigustatud, segmenteeritud, võõrdunud —, kui saame olla ilus, tugev ja terve puu, koos mulla, juurte, tüve, okste ja õitega?

 

Foto: Illimar Kaasiku. Asukoht: Christchurch, Uus-Meremaa

Leave A Comment

Your email address will not be published.