Aktuaalne Evolutsioon

Terviklik pilguheit kultuuri ja poliitikasse

Ajavaim ja ajajärk

Ajavaim on pärit saksakeelsest terminist Zeitgeist, mis sai tuntuks Hegeli ajaloofilosoofia kaudu. Integraalteoorias tähistab ajavaim kultuuriruumi — kollektiivse sisemaailma ehk alumise vasaku veerandi — mistahes evolutsiooni astet, kuhu kuuluvad nii maailmavaade, moraal, väärtused, tähendus, vaimsus jt. Näiteks:

  • (1)arhailine, (2)maagiline, (3)müütiline, (4)ratsionaalne, (5)pluralistlik, (6)holistiline ja (7)integraalne ajavaim;
  • (1-4)eelratsionaalne, (5-6)ratsionaalne ja (7-8)transratsionaalne ajavaim;
  • (1-4)eelmodernne, (5)modernne, (6)postmodernne ja (7-8)integraalne ajavaim;
  • (1-3)eelkonventsionaalne, (4-5-6)konventsionaalne ja (7-8)postkonventsionaalne ajavaim;
  • (1-3)egotsentriline, (4)etnotsentriline, (5-6)maailmatsentriline ja (7-8)kosmotsentriline ajavaim;
  • (2)maagiliselt animistlik, (3)müütiliselt animistlik, (4)müütiliselt teistlik, (5)ratsionaalselt ateistlik/sekulaarne, (6)pluralistlikult vaimne ja (7-8)integraalselt vaimne ajavaim.

Ajavaimule vastandub ajajärk — nii nagu ülemistes veerandites vaimule keha või meelele organism —, mis tähistab sotsiaalsüsteeme ja keskkonda (kollektiivne välismaailm ehk alumine parem veerand). Ajajärku kuuluvad näiteks poliitika, majandus, sotsiaalsfäär, tehnoloogia, õigussüsteem ja keskkond, mis on tuntud ingliskeelse akronüümi PESTLE järgi (politics, economics, social, technology, legal, environment). Näiteks:

  • (1-2)koriluse/küttimise, (2-3)aianduslik, (3-4)põllunduslik, (5-6)tööstuslik ja (7-8)informatsiooniline ajajärk;
  • (1-2)hõimude, (3)impeeriumide, (4)rahvuste, (5)riikide, (6)väärtus-kogukondade jt ajajärk;
  • (1-2)kiviaja, (3)vase, (3-4)pronksi, (4-5)raua, (5)valgustusajastu ja (6-7)globaaliseerumise ajajärk.

Leave A Comment

Your email address will not be published.