Aktuaalne Evolutsioon

Terviklik pilguheit kultuuri ja poliitikasse

Vari

Vari tähistab iseenda dünaamiliselt eristunud esimese-isiku impulsside või mitte omaks võetud külgede kogu summat. Vari võib esineda paljudel erinevatel viisidel, millest üks on näiteks projektsioon. Kui inimene ei tunnista oma negatiivseid omadusi (lükkab eemale) ja projekteerib need teiste peale (näiteks vihkab neid teistes), siis ta “varju-poksib” teistega (eksikombel vihkab teisi). Kui aga inimene ei tunnista oma positiivseid omadusi (lükkab eemale) ja projekteerib need teiste peale (näiteks ihaldab neid teistes), siis ta “varju-kallistab” teistega (eksikombel ihaldab teisi).

Psühholoogilist projektsiooni ja projekteerimist võib lihtsuse mõttes kujundlikult ette kujutada projektori ja ekraanina (näiteks loengus või kinos), kus ekraanil (teistes) nähtavad negatiivsed või positiivsed omadused on pärit projektsiooniaparaadist (iseendast), või peeglina, kus inimese enda liigutused (negatiivsed või positiivsed omadused) paistavad peegli pinnal justkui kellegi teise liigutustena (varju peegeldamine).

Projektsiooni vastand on introjektsioon, kus inimene projekteerib teiste inimeste omadusi iseenda peale. Kui projektsioonis nähakse iseenda head või halba teistes, siis introjektsioonis nähakse teiste head ja halba iseendas. Näiteks süüdistatakse iseennast, kui tegelikult on põhjus hoopis teises (endast väljaspool). Seepärast tehakse projektisioonis enam kriitikat teistele ja introjektsioonis enam kriitikat iseendale.

Eelnimetatud varjusid võib nimetada ka tumedaks varjuks, millele vastandub kuldne vari. Kui esimene tähistab alateadvuses olevaid allasurutud omadusi, vajadusi ja võimeid (nii positiivseid kui negatiivseid), siis viimane tähistab üle- või üliteadvuses olevaid avaldamata arengupotentsiaale.

Integraalteoorias eristatakse veel ülaltoodud individuaalsest psühholoogilisest varjust (ülemine vasak ehk subjektiivne veerand) kollektiivset varju, mis asub intersubjektiivses kultuuriruumis (alumine vasak veerand). Samuti on eraldi välja toodud spirituaalne vari (allergiad ja sõltuvused), mis on seotud meeleseisundite arenguastmetega (erinevalt meelestruktuuri ehk ego arenguastmetest). Wilber-Combsi maatriksi peal on selgelt eristatud horisontaalsed ja vertikaalsed varjud ehk psühholoogilise struktuuri-astmete ning spirituaalse seisundi-astmete patoloogiad.

 

Loe lisaks:

Varjutöö I: mis on vari ja kuidas vari tekib?

Varjutöö II: üle oma varju hüppamise kunst

Leave A Comment

Your email address will not be published.