Aktuaalne Evolutsioon

Terviklik pilguheit kultuuri ja poliitikasse

Raskuskese

Raskuskese (centre of gravity) kirjeldab integraalteoorias indiviidi või grupi keskmist arenguastet. Indiviidi puhul on selleks minapildi, mina-identiteedi ehk eneseteadvuse keskmine arenguaste. Seda arengujoont on uurinud näiteks arengupsühholoogid Jane Loevinger ja Susanne Cook-Greuter (vaata lisatud joonist). Grupi ehk kollektiivi arengu raskuskese asub enamasti domineeriva diskursuse ehk arutelu juures. Seda nimetatakse ka moeks, peavooluks või (voolu) laineharjaks. Kollektiivset arengut on uurinud näiteks Jean Gebser ja Don Beck.


raskuskese-aktuaalne_evolutsioon

Leave A Comment

Your email address will not be published.