Aktuaalne Evolutsioon

Terviklik pilguheit kultuuri ja poliitikasse

Pre/trans eksiarvamus

Pre/trans eksiarvamus (või ka pre/post arusaamatus) tähistab segadust, mistahes tunnustatud arenguastmejadas, pre-X ja trans-X astme vahel, kuna mõlemad on mitte-X. Näiteks aetakse omavahel segi või pannakse ühte patta pre-ratsionaalne ja trans-ratsionaalne arenguaste, kuna mõlemad on mitte-ratsionaalsed (vaata alloleval joonisel Jean Gebseri maailmavaate arengujoont). Veel näiteid:

  • pre-traditsionaalne ja post-traditsionaalne eksiarvamus, kuna on mitte-traditsionaalsed (traditsionaalne = müütiline);
  • pre-traditsiooniline ja post-traditsiooniline eksiarvamus, kuna on mitte-traditsioonilised (traditsiooniline ehk konventsionaalne = müütiline, ratsionaalne ja pluralistlik);
  • pre-modernne ja post-modernne eksiarvamus, kuna on mitte-modernsed;
  • pre-personaalne ja trans-personaalne eksiarvamus, kuna on mitte-personaalsed;
  • pre-multikultuurne ja post-multikultuurne eksiarvamus, kuna on mitte-multikultuursed.

Pre/trans eksiarvamusel on kaks peamist vormi: trans-X’i alandamine pre-X’iks ja pre-X’i ülendamine trans-X’iks. Näiteks trans-relativistliku väärtuse alandamine pre-relativistlikuks väärtuseks: süstemaatiline → multiplistlik, absolutistlik, egotsetriline ja/või maagiline, kuna ei ole relativistlik (vaata alloleval joonised Clare Gravesi väärtuste arengujoont). Pre-konventsionaalse maailmavaate ülendamine post-konventsionaalseks maailmavaateks: arhailine ja maagiline → terviklik, kuna ei ole müütiline, ratsionaalne ja pluralistlik. Viimane eksiarvamus on tuntud ka kui retro-romantism, uus-romantism või lihtsalt romantism.

Leave A Comment

Your email address will not be published.