Aktuaalne Evolutsioon

Terviklik pilguheit kultuuri ja poliitikasse

Kultuurisõda

Kultuurisõda (või ajavaimusõda) on konflikt inimgruppide vahel, kes hoiavad erinevaid väärtusi, uskumusi, maailmavaateid ja filosoofiaid. Tuntuim kultuurisõda on müütiliselt traditsioonilise (4) ja ratsionaalselt teadusliku (5) kultuuri arenguastmete vahel: konservatiivid vs liberaalid, religioosne vs sekulaarne. Integraalteooria kohaselt ilmneb kultuuride vaheline konflikt kõigi 1. teadvustasandi astmete (1-6) vahel, kuna enda vaadet maailmale peetakse ainuõigeks ja teisi valeks, lapsikuks või lihtsalt imelikuks.

Alates 2. teadvuse tasandist (7-8) ollakse teadvuse- ja kultuurievolutsioonist teadlikud ning nähakse esmakordselt iga arenguastme vajalikkust — häid ja halbu külgi. Seepärast ei võta integraalne kultuuriruum kultuurisõdadest osa — ei aja varjusid segi kogu arenguastmega, mis sisaldab alati ka terveid külgi —, vaid püüab pigem evolutsioonile kaasa aidata.

Leave A Comment

Your email address will not be published.