Multikultuurse alternatiivmeedia maastiku varjud ja valgused Nihilisti, Telegrami ning Müürilehe näitel

Seekord soovin ma lähemalt vaadata ja evolutsioonilisest vaatekohast analüüsida Eestis tegutsevaid multikultuurseid alternatiivmeedia väljaandeid. Seda evolutsioonilainet iseloomustavad paljud erinevad terminid: multikultuur, läbipaistvus, alternatiivne, progressiivne, tundlikkus, roheline, postmodernne, pluraalne, relatiivne, kultuuriliselt loov jt. Ajalooliselt muutus see ajavaim nähtavaks

Continue reading…