Aktuaalne Evolutsioon

Terviklik pilguheit kultuuri ja poliitikasse

Posts by Illimar

Tsoonid

Tsoonid tähistavad perspektiive, paradigmasid (teooriaid ning praktikaid) ja nähtusi, mis on seotud veerandite seespoolt ja väljaspoolt vaadetega. Kui veerandid jaotavad reaalsuse neljaks (individuaalse ja kollektiivse sisemine ning välimine: Mina, See, Meie, Need), siis tsoonid jagavad selle veel omakorda

Continue reading…

Arengujooned

Arengujooned on suhteliselt eraldi seisvad võimed või kompetentsid, mis läbivad arenguastmeid. Howard Gardneri multiintelligentsuse teooria on üks näide arengujoonte uuringust. Hetkel leidub tõendeid üle tosina erineva arengujoone kohta, mille hulgas on näiteks kognitiivne, moraalne, mina-identiteedi, esteetika,

Continue reading…

Arenguastmed

Astmed tähistavad arengu ehk evolutsiooni etappe, struktuure või laineid (igal terminil on oma varjund) ning võivad olla kõrgemad või madalamad. Iga aste omab reaalset struktuuri. Samas ei ole astmed jäigalt teineteisest eraldatud, vaid on pigem voolavad ja

Continue reading…

Samasooliste kooseluseadusest läbi evolutsiooni vaatenurga

Samasooliste kooseluga seonduv teema on jaganud viimasel ajal Eesti kahte suurde lehte: ühed, kes toetavad uut kooseluseadust ja teised, kes ei toeta. Lisaks on veel kindlasti suur arv inimesi, keda see teema üldse ei kõiguta,

Continue reading…

Veerandid

Veerandid tähistavad integraalses filosoofias reaalsuse, elu, maailma või kosmose nelja algset mõõdet: individuaalse ja kollektiivse sisemist ning välist. Veeranditele osutavad Ülemine Vasak (individuaalne sisemine), Ülemine Parem (individuaalne väline), Alumine Vasak (kollektiivne sisemine) ja Alumine Parem

Continue reading…

Lugejate-kuulajate kommentaarid ja küsimused teemadel: arenguetapid, etnotsentrik ja teadus

Tegelik või päevakohane evolutsioon? Aktuaalse Evolutsiooni avaldamisest ongi juba möödas rohkem kui üks kuu. Aprillikuu peateemadeks olid globaalne terrorism, Eesti poliitika ja evolutsioon üldiselt – kuidas seda märgata iseendas, enda ümber ja mida aktuaalne evolutsioon

Continue reading…

Filipiinid linnulennult

Sydneys olles olime ebamugava dilemma ees: kas teha maailmale tiir peale, nii nagu sai vahepeal plaani võetud, ja lennata edasi Ameerikasse või liikuda koduse Euroopa suunas tagasi läbi tuttava Kagu-Aasia? Kritseldasime paberi peale plusse ja miinuseid.

Continue reading…

Kuidas märgata aktuaalset evolutsiooni iseendas ja enda ümber?

Igal ajastul on omad evolutsioonilised polaarsused või vastandid, mis on oma sügavamalt loomult samad, aga väliselt erinevad. “Ajalugu ei korda ennast, vaid riimub” kirjeldas Mark Twain tabavalt seda nähtust. Kuidas neid riime aga märgata? Kuidas

Continue reading…

Valijakompass 2.0 – Eesti poliitmaastiku evolutsiooni jõujooned kooseluseaduse näitel

Eesti poliitmaastiku lihtsamaks ja paremaks mõistmiseks läbi evolutsioonilise vaatekoha on kõige mõistlikum toetuda konkreetsele näitele. Selleks sobib ideaalselt kooseluseaduse vastuvõtmise saaga. Esiteks saab Eesti poliitilised jõud jagada lihtsustatult kahte suurde rühma: traditsionaalselt konservatiivsed (oranž 4;

Continue reading…

Terrorism: Kas organiseeritult koos põetav vaimuhaigus või paratamatu laps-ühiskonnale omane nähtus?

Aktuaalne evolutsioon ei joonistu kusagil veel detailsemalt välja kui just keerulistes globaalsetes probleemides, mille tunnistajaks igaüks meist viimasel ajal on olnud: terrorism, sõjad, pagulased, kliimasoojenemine jt. Integraalteooria kohaselt vajavad keerulised probleemid esmalt keerulisemat mõistmist, mis

Continue reading…